BORDI I REVISTES

Florian Xhafa

Z. Florian Xhafa  në vitin 1999 u diplomua me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe në 2008 mori një diplomë Master në Studime Europiane. Z. Xhafa është avokat dhe ekspert i politikave me mbi 16 vjet eksperiencë në politikat dhe analizat ligjore, hartimin e politikave dhe ligjeve të disa fushave të rëndësishme të së drejtës dhe çështjeve të zhvillimit. Si rezultat i eksperiencës së gjatë profesionale, zoti Xhafa ka fituar përvoja të...

Perikli Zaharia

Z. Perikli Zaharia ka më shumë se 30 vjet eksperiencë në fushën e së drejtës kushtetuese, hartimit të ligjeve, të drejtave të njeriut dhe procedurave gjyqësore. U diplomua në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës dhe filloi karrierën e tij si këshilltar ligjor dhe noter  ku punoi për rreth 3 vjet. Gjatë (1983-1986) ka punuar si inspektor në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë. Pas kësaj ai ka shërbyer si inspektor pranë Drejtorisë së Ligjshmërisë së Kuvendit deri...

Zhani Shapo

Z. Zhani Shapo është një jurist me një përvojë mbi 18 vjeçare në fushën e hartimit të legjislacionit, të së drejtës administrative dhe reformave të administratës publike (duke përfshirë shërbimin civil, organizimin, funksionimin dhe procedurat administrative). Ai ka një diplomë universitare në Fakultetin e Drejtësisë, një tjetër në Fakultetin e Ekonomisë dhe një Master në Studime Europiane. Që nga fillimi i karrierës së tij zoti Shapo pati një rol të rëndësishëm në reformimin e Administratës...

Partnere e sponsore