Autorët

Xhuliana
Kejsi Ziu

Kejsi Ziu ka përfunduar studimet e ciklit Bachelor (BSc.) në Drejtësi në vitin 2015 në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, me rezultate të shkëlqyera akademike. Në periudhën 2015-2017 ka përfunduar studimet master, duke fituar titullin Master i Shkencave (MSc.)në fushën e së Drejtës Civile. Në 2016-2017 ka ndjekur studimet pranë Universitetit Radboud në Holandë, duke u diplomuar me titullin Master of Laws (LL.M) në Të Drejtë Europiane (European Law). Fusha e saj e hulumtimit përfshinte Të Drejtën Europiane të Biznesit (EU Business Law), duke u fokusuar kryesisht në Të Drejtën Europiane të Konkurrencës (EU Competition Law) dhe Të Drejtën Europiane të Kompanive (EU Company Law). Eksperiencat e saj të mëparshme profesionale përfshijnë Kryeministrinë e Shqipërisë, Prezencën e OSBE në Shqipëri, si dhe OJF të ndryshme në vend. Aktualisht është e angazhuar si Koordinatore Projekti në nivel rajonal pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, si dhe si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetit të Shkencave Sociale ku jep mësim mbi lëndë që lidhen me integrimin evropian. Ajo është gjithashtu autore e disa artikujve mbi perspektivën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, të publikuar brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Kontributet e saj në RJSH: 

Numri 6 - Bashkimi Europian dhe Integrimi: "Vala" e ardhshme e Anëtarësimit të Ballkanit Perëndimor: Rasti i Shqipërisë

Enea Sheqi

Enea Sheqi ka përfunduar studimet Bachelor pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Aktualisht është në përfundim të studimeve Master i Shkencave në të Drejtë Civile pranë të njëjtit universitet. Gjatë studimeve është angazhuar në shumë trajnime dhe workshope, në të drejtat e njeriut, të drejtën europiane, të drejtën e biznesit dhe atë familjare. Ka marrë pjesë në një trajnim dy mujor të organizuar nga prezenca e OSBE në Shqipëri si dhe është vlerësuar me çmimin për performancën më të mirë gjatë modelit simulues të organizuar nga EMA. Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore ndërkombëtare të organizuara nga Universiteti i Tiranës me Universitetin e La Sapienza referuar me temat: “Ndikimi i të drejtave të njeriut në të drejtën private” dhe “Marrja dhe përdorimi i kampionëve biologjikë. Të rejat dhe risitë e Kodit të  Procedurës Penale”. Aktualisht është duke kryer një internship pranë organizatës Lëvizja Europiane në Shqipëri, si dhe është angazhuar në disa konferenca kombëtare. Ai shfaq interes lidhur me të drejtën europiane, të drejtën civile dhe të drejtën private europiane. Njeh gjuhën shqipe (gjuhë amtare), angleze dhe frënge, si dhe ka njohuri bazike të gjuhës italiane.

Kontributet e tij në ALJ: 

Numri 6 - Çështje Praktike dhe Administrative: Bashkimi Ndërkufitar i Shoqërive Tregtare

JD Amanda Petersen

Amanda Petersen është studente kandidate për doktoraturë në vit të tretë  në kolegjin e   jurisprudencës “Sandra Day O'Connor”, në Universitetin Shtetëror të Arizonës. Fokusi i saj akademik është ligji ndërkombëtar dhe ligji për të drejtat e njeriut. Ajo studioi  për gjashtë muaj në programin e Autoritetit të Ligjit dhe Qeverisjes të organizuar nga Instituti McCain në Uashington DC. Gjatë kohës së saj në D.C, ajo gjithashtu kreu një praktikë me Departamentin Amerikan të Shtetit për të Drejtat e Njeriut, Punës dhe Demokracisë. Nga maji deri në korrik të vitit 2017 ajo përfitoi  një grant juridik ndërkombëtar për të përfunduar një bursë kërkimore me zyrën e National Democratic Institute (NDI). Ajo u diplomua  në maj të 2018-ës ku edhe  planifikon të marrë provimin amerikan për ‘Avokatinë dhe Praktikën’ në fushën e së Drejtës Ndërkombëtare.

Kontributet e saj në RJSH:

Numri 6 - Legjislacioni shqiptar: 

Partnere e sponsore