Autorët

Gentiana Kapllani

E diplomuar në programin Bachelor në Drejtësi nga Universiteti i Tiranës dhe LL.M. nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë, Gentiana Kapllani ka një eksperiencë të gjerë   në shkrime ligjore, kërkime shkencore, teknologji ligjore, startup-e, sipërmarrje, marketing dhe marrëdhënie me publikun. Aktualisht ajo shërben si Koordinatore e Zyrës për projektin CleanScore në Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, dhe po ashtu është përgjegjëse për zbatimin e projektit në Universitetin Politeknik të Tiranës. Ajo ka përvojë të gjatë në pjesëmarrje aktive në organizata të ndryshme dhe aktivitete kërkimore.

Kontributet e saj për ALJ: Balanca ndërmjet të drejtës për informim dhe të drejtës për privatësi në vendimet gjyqësore: Çështja e Shqipërisë - Hysmir Idrizi dhe Gentiana Kapllani

Monika Canco

Monika Canco është një profesioniste ligjore e profilizuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të Bashkimit Europian. E diplomuar si LL.M. nga Universiteti Radboud dhe MSc nga Universiteti i Tiranës, Monika ka njohuri mbi tematikat të cilat variojnë që nga efektiviteti i politikave të lehtësimit të BE-së deri te standardet etike për nëpunësit civilë. Si Lektore në Universitetin e Tiranës, ajo zhvillon seminare mbi lëndë të ndryshme të fushës juridike dhe kontribuon në hulumtime mbi të drejtën e BE-së, të drejtën e konkurrencës dhe të drejtat e njeriut. Rrugëtimi profesional i Monikës përfshin gjithashtu role si Konsulente Ligjore dhe Eksperte Ligjore , ku ajo ka përvetësuar njohuri të vyera për të drejtën e biznesit dhe sistemet e edukimit ligjor. E përkushtuar ndaj shërbimit për komunitetin, ajo ka ofruar këshilla ligjore falas për grupet vulnerabël nëpërmjet USAID Albania. Me njohuri të gjuhës shqipe, angleze dhe italiane, kontributet e Monikës shtrihen në botime që eksplorojnë nuancat e ligjit të konkurrencës dhe standardeve të privatësisë në Shqipëri dhe BE.

Kontributet e saj për ALJ: Implikimet administrative dhe penale në shkeljet e ligjit të konkurrencës: Shqyrtimi i ligjit të BE-së dhe legjislacionit shqiptar, Ph.D. Cand. Monika CANCO dhe Ph.D. Cand. Ina VELESHNJA

Marsida Grami

Marsida Grami ka mbaruar studimet Bachelor dhe Master për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Shkencave Politike në Periugia, Itali. Në vitin 2021 ajo mbylli Doktoraturën në Institutin eStudimeve Europiane duke mbrojtur tezën “Garancitë legjislative dhe politikat mbrojtësendaj të miturve të dënuar në Shqipëri. Profile krahasuese me Shtete të BE-së”. Në vitin 2014 ajo u emërua si Shefe e Sektorit të Projekteve IPA në Ministrinë e Turizmit dhe Zhvillimit Urban, më pas në vitin 2017 u emërua në po të njëjtin pozicion në Ministrinë e Drejtësisë, dhe së fundmi në vitin 2021 u emërua Shefe e Sektorit të Drejtorinë e Integrimit dhe Negociatave. Gjatë këtij viti Marsida ka mbuluar çështjet më të rëndësishme që lidhen me Kapitullin 23 “Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore” dhe Kriterin Politik. Ajo ka punuar dokumenta tejet të rëndësishme si prezantimet e shtetit Shqiptar për Komisionin Europian, përgatitja e Udhërrëfyesit për Shtetin e së Drejtës dhe për Funksionimin e Institucioneve Demokratike dhe përgatitja e Pozicionit Negociues të shtetit Shqiptar për kapitujt përkatës. Marsida ka qenë pjesë e grupeve negociuese që kanë përfaqësuar vendin përpara Komisionit Europian në takimet bilaterale Shqipëri-BE zhvilluar në nëntor 2022 dhe janar 2023

Kontributet e saj për ALJ: Nevoja për themelimin e një Institucioni Mjekësor të specializuar për të dënuarit me probleme shëndetësore në Shqipëri, Doc. Marsida Grami dhe MSc. Anxhela Kenaj

Anxhela Kenaj

Anxhela Kenaj është një eksperte e integrimit të BE dhe procesit të negociatave në fushën e gjyqësorit, të drejtave themelore dhe kulturës me rreth 8 vite eksperiencë pune. Ajo momentalisht punon si specialiste e integrimit europian pranë Ministrisë së Drejtësisë, me fokus kontributin dhe realizimin e dokumenteve në kuadër të negociatave për Kapitullin 23. Për më shumë se 6 vite ajo ka punuar si specialiste pranë Ministrisë së Kulturës në drejtorinë e integrimit europian, koordinimit, marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ndihmës së BE-së.

Kontributet e saj për ALJ: Nevoja për themelimin e një Institucioni Mjekësor të specializuar për të dënuarit me probleme shëndetësorenë Shqipëri, Doc. Marsida Grami dhe MSc. Anxhela Kenaj

 

 

Partnere e sponsore