Të drejtat e njeriut dhe reforma në drejtësi në Shqiperi - sfidat përgjatë procesit të integrimit europian

Më 11 mars 2021 u zhvillua një event online nëpërmjet platformës Meet Google në kontekstin e projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019-vazhdon) i cili po zbatohet nga Universiteti i New York-ut në Shqiperi në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri mbështetur nga Jean Monnet - Erasmus + programme me qëllim krijimin e një qendre ekselence. Pjesëmarrës nëkëtëprojekt ishin rreth 15 studentë nga Universiteti i Tiranës, nëShqipëri. Ky event u drejtua nga Dr. Denard Veshi i cili si fillim prezantoi njëpërmbledhje tëshkurtër tëprojektit, rezultatet dhe objektivat qëjanëndarëme përfaqësues nga universitetet si : studentë, ekspertëdhe tëtjerëakademikënga institucione publike dhe private. Për më tepër, prezantimi u fokusua nësistemin e drejtësisë, reformën e Shqipërisënëdrejtësi dhe ndikimin qëkjo ka nëmbrojtjen e tëdrejtave tënjeriut nëShqiperi. Gjithashtu u nënvizua edhe procesi i vetingut si njëproces thelbësor për reformimin e sistemit gjyqësor nështetin shqiptar.

Partnere e sponsore