Prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare, Club Tv

Në datën 14 qershor, Lëvizja Europiane në Shqipëri ishte e ftuar në “Klubin e Mëngjezit”, në Club TV, për të folur për iniciativën më të re të saj, Revista Juridike Shqiptare. Të ftuar në studio ishin Znj. Holta Ymeri, Kryeredaktore e Revistës  dhe Znj. Nirvana Deliu, Hulumtuese pranë EMA-s. Biseda u përqendrua te prezantimi i revistës dhe përmbajtjes së saj, ristë që sjell dhe mundësitë për kontribute.
Prezantimi i Revistës Juridike Shqiptare, Club Tv, 14 qershor 2017

Partnere e sponsore