Aktivitet mbi procesin e integrimit europian dhe rastet praktike mbi legjislacionin e punës

Më 22 shkurt 2021, u zhvillua një sesion online në platformën ZOOM në kuadër të projektit Zgjerimi i Bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor (2019- në vazhdim) i cili po implementohet nga Universiteti i New York në Tiranë në bashkëpunim me EMA, në kuadër të programit Jean Monnet, Erasmus + me qëllim krijimin e një qendre ekselence. Sesioni mblodhi përfaqësues nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë në Shqipëri. Ky sesion u mbajt nga Dr. Enkelejda Koka, e cila gjatë fjalës së saj bëri një prezantim të projektit dhe si rezultatet dhe objektivat e projektit po shpërndahen dhe po ndahen me të gjithë të interesuarit, si studentë, ashtu edhe ekspertë dhe përfaqësues të stafit akademik në universitet private dhe publike të vendit. Gjatë aktivitetit gjithashtu u prezantua dhe e zgjidhja e kontratës së punës me fokus krahasimin me praktikën në Shtetet Anëtare të BE. 

 

Sesionin e plotë e gjeni në: https://youtu.be/Rhc2PsxvPU0 

Partnere e sponsore